REGIONÁLNÍ POTRAVINA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2021

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo zemědělství České republiky a SZIF - Státní zemědělský intervenční fond vyhlásil již 12. ročník soutěže o značku „Regionální potravina”! Koordinátorem soutěže pro rok 2021 ve Zlínském kraji je nově agentura Festing! Kontakujte nás, poradíme Vám s žádostí a vyplněním přihlášek do soutěže! Uzávěrka přihlášek PRODLOUŽENA do 26.7.2021 z důvodu zásadních osobních důvodů krajského koordinátora pana Lukáše Vacka ze společnosti F E S T I N G, s.r.o., který vzhledem k závažnosti situace není schopen se plně osobně věnovat probíhajícímu náboru při oslovování výrobců k přihlášení do soutěže!

Přihlášený zemědělský nebo potravinářský výrobek musí:

 • být vyroben v regionu,
 • obsahovat minimálně 70 % podíl surovin z daného regionu, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč surovina nepochází z daného regionu,
 •  hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

Způsob přijímání přihlášek:

 • poštou na adresu koordinátora FESTING s.r.o., Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové - sídlo společnosti
 • elektronicky - výhradně datová schránka ID - ysm5k2n
 • osobně v sídle výrobce (místo a termín bude sjednán individuálně)
 • osobně na kontaktní adrese koordinátora - FESTING s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín v předem stanovených úředních hodinách či dle individuální domluvy

V čem jsou výrobky s logem Regionální potravina na obalu výjimečné?

Kvalita, místní suroviny, tradiční receptura a výborná chuť

Zelenomodré logo Regionální potravina na obalech výrobků spotřebiteli zaručí, že produkt i suroviny použité při jeho výrobě pochází z domácí produkce. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti.

Díky krátkým distribučním cestám od výrobce ke spotřebiteli jsou tyto produkty čerstvější, mají lepší chuť i vůni. Potraviny dovezené ze zahraničí musí strávit dlouhou dobu na cestách. To neprospívá jejich čerstvosti a chuti a doprava ze vzdálených míst navíc zatěžuje životní prostředí.

Oceněné Regionální potraviny splňují ty nejpřísnější evropské i národní požadavky na kvalitu potravin. Domácí producenti jsou oproti dovozcům více vystaveni tlaku na kvalitu jak ze strany spotřebitelů, kteří jsou s nimi v bližším kontaktu, tak ze strany kontrolních inspekcí.

Výrobky oceněné značkou Regionální potravina prokazují jedinečnost v porovnání s běžnou produkcí dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční recepturu typickou pro daný kraj, originální výrobní postup nebo využití specifické regionální suroviny.

 • Příjem přihlášek v plném proudu
 • Termín podání přihlášek: 26.7.2021
 • Hodnotitelská komise proběhne 4.8.2021 ve Zlíně
 • Způsob přijímání přihlášek:
  Poštou na adresu: FESTING, s.r.o., Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové
  Datovou schránkou: ID – ysm5k2n 
  Emailem: potravinazlin@festing.cz
  Osobně na kontaktní adrese - FESTING s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín v předem stanovených úředních hodinách či dle individuální domluvy

Kontaktní údaje

F E S T I N G , s.r.o.

K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín

ID datové schránky: ysm5k2n 

E: potravinazlin@festing.cz

Fakturační adresa:
Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové
IČ: 42196345, DIČ: CZ42196345
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.u. 222909252/0300
Společnost vedená u KS HK, vložka C, oddíl 1210

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Jsme tu pro Vás

Lukáš Vacek

Jednatel společnosti

Katarína Koupová

Manažerka projektu

Ing. Kateřina Papíková

Manažerka projektu

Jan Březina, DiS

Manažer projektu

Plán prezentačních / prodejních akcí

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Facebook