VSTUPNÉ NA KUNĚTICKÉ VINOBRANÍ 2023

Vstupné na místě

Základní vstupné
Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. zahrnuje autobusovou dopravu z Hradce Králové i Pardubic, volný vstup do areálu, na kulturní program vč. RELAX ZONE, FOOD ZONE, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku s logem Kunětického vinobraní ZDARMA, ochutnávka Regionálních potravin Pardubického kraje ZDARMA
Snížené vstupné
Děti 6 - 18 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP nad 18 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. zahrnuje autobusovou dopravu z Hradce Králové i Pardubic, volný vstup do areálu, na kulturní program vč. RELAX ZONE, FOOD ZONE, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku s logem Kunětického vinobraní ZDARMA, ochutnávka Regionálních potravin Pardubického kraje ZDARMA
Rodinné vstupné
Vstupné pro 2 - 3 děti 6 - 18 let v doprovodu 2 dospělých osob. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. zahrnuje autobusovou dopravu z Hradce Králové i Pardubic, volný vstup do areálu, na kulturní program vč. RELAX ZONE, FOOD ZONE, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku s logem Kunětického vinobraní ZDARMA, ochutnávka Regionálních potravin Pardubického kraje ZDARMA
Vstup zdarma
Děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, držitelé průkazu ZTP do 18 let věku, držitelé průkazu ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u pořadatele akce.