VSTUPNÉ NA CHOLTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 2023

Vstupné na místě

Celodenní plné vstupné
Vstupné placeno v době 13.00 - 22.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu Zámku Choltice, na kulturní a doprovodný program vč. autobusové dopravy
Celodenní zlevněné vstupné
Děti 6 - 18 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP nad 18 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupné placeno v době 13.00 - 22.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu Zámku Choltice, na kulturní a doprovodný program vč. autobusové dopravy
 Kč
Celodenní rodinné vstupné
Vstupné pro 2 - 3 děti 6 - 18 let v doprovodu 2 dospělých osob. Vstupné placeno v době 13.00 - 22.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu Zámku Choltice, na kulturní a doprovodný program vč. autobusové dopravy
Vstup zdarma
Děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, držitelé průkazu ZTP do 18 let věku, držitelé průkazu ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u pořadatele akce.