VSTUPNÉ

Vstupné v předprodeji - TICKETPORTAL

Základní vstupné Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 180.00 Kč
Snížené vstupné Děti 6 - 18 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP nad 18 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 150.00 Kč
Rodinné vstupné Vstupné pro 2 - 3 děti 6 - 18 let v doprovodu 2 dospělých osob. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 500.00 Kč
Vstup zdarma Děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, držitelé průkazu ZTP do 18 let věku, držitelé průkazu ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u pořadatele akce. 0.00 Kč

Vstupné na místě

Základní vstupné Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, jízdu turistickým vláčkem na hrad Kunětická hora ZDARMA, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 250.00 Kč
Snížené vstupné Děti 6 - 18 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP nad 18 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, jízdu turistickým vláčkem na hrad Kunětická hora ZDARMA, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 200.00 Kč
Rodinné vstupné Vstupné pro 2 - 3 děti 6 - 18 let v doprovodu 2 dospělých osob. Vstupné placeno v době od 10.00 do 18.00 hod. a volný vstup do areálu, na kulturní program, prohlídku hradního paláce, jízdu turistickým vláčkem na hrad Kunětická hora ZDARMA, neomezenou konzumaci burčáku (do vyčerpání zásob) a skleničku ZDARMA. 600.00 Kč
Vstup zdarma Děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, držitelé průkazu ZTP do 18 let věku, držitelé průkazu ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u pořadatele akce 0.00 Kč