VSTUPNÉ

Vstupné na místě

 

Celodenní plné vstupné: 100 ,- Kč
Celodenní zlevněné vstupné: 50 ,- Kč
Celodenní rodinné vstupné: 250 ,- Kč

 

 

Vstupné placeno v době 13,00 - 22,00 hod. a zahrnuje volný vstup do areálu Zámku Choltice, na kulturní a doprovodný program, Vstup zdarma - děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, držitelé průkazu ZTP do 18 let věku, držitelé průkazu ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u pořadatele akce. Rodinné vstupné zahrnuje vstupné pro 2 - 3 děti 6 -18 let v doprovodu 2 dospělých osob.